01.06.2018 година  :

13.30-15.00 часа- Промени в ГПК- първа и въззивна инстанция; 15.00-15.30 часа кафе пауза; 15.30 часа -16.30 часа - промени в касационното обжалване.16.30-17.00 часа Дискусия  

02.06.2018 година:

9.45 часа-10.00 часа презентация АПИС 10.00-12.00 часа -"промени в заповедното и изпълнително производство" .