Уважаеми дами и господа,

Във връзка с дейността на НСЦ "Темида", регистрирано юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, имаме удоволствието да Ви поканим да вземат участие в предстоящия семинар, който ще се проведе в гр. Пловдив на 09.06.2018 г. (събота) на тема "ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ОБЩИ И ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗУТ".

Лектор на семинара е г-н Савин Ковачев - юрист, експерт по въпросите на ЗУТ и зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството (2003-2009г.).

Цена за един участник - 80 лв.

Подробна информация за семинара и начина за записване сме предоставили в прикачения файл към настоящото писмо.

Информация може да откриете и на нашия сайт - http://lawsems.com/

Целева аудитория: инженери, архитекти, служители и работници от държавната и общинската администрация, съдии, нотариуси, адвокати, юрисконсулти.

Допълнителна информация можете да свалите тук