Информация относно Общото събрание на делегатите за влизането в СУ „Св. Кл. Охридски“ можете да свалите от тук