Адвокатски съвет Бургас поздравява всички адвокати от Адвокатска колегия Бургас по случай 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, прилагайте правото мъдро и в интерес на неговите адресати, отстоявате неотклонно правото и справедливостта, бъдете горди и удовлетворени от професията си !

Честит празник колеги!